واحد کنترل کیفیت


Qc

واحد کنترل کیفیت


معرفی
واحد کنترل کیفیت از زمان آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی شرکت شروع به فعالیت نمود. این واحد، آزمایشگاه همکار اداره امور آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، واحد کنترل کیفیت شرکت دارای چهار فضای آزمایشگاهی مجزا به شرح ذیل می باشد:
آزمایشگاه کنترل دستگاهی، کنترل فیزیکوشیمیایی، کنترل میکروبی و تحقیقات کنترل کیفیت که به تناسب آزمون هایی که در هر یک از آزمایشگاه ها انجام می شود، تجهیزات به روزی در آن‌ها مستقر شده‌اند.
ماموریت و چشم انداز
نظر به جدید و عمدتا غیر فارماکوپه‌ای بودن محصولات دارویی شرکت توفیق دارو و همچنین نمونه های ارسالی محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی سایر شرکت‌ها، ماموریت گروه تحقیقات کنترل کیفیت این شرکت توسعه و طراحی، پیاده سازی و معتبرسازی متدهایی جدید و مطابق با استاندارهای جهانی برای آنالیز محصولات در نظر گرفته شده است.
دستاوردهای واحد کنترل کیفیت
اخذ آکروویته وزارت بهداشت در سال 1389 در خصوص کنترل مواد اولیه غذایی و آرایشی – بهداشتی
تمدید آکروویته کنترل مواد اولیه غذایی و آرایشی – بهداشتی برای سال 1395
اخذ آکروویته وزارت بهداشت در سال 1393 در خصوص کنترل مواد اولیه دارویی
تمدید آکروویته کنترل مواد اولیه دارویی برای سال 1395
افزایش دامنه آکرووتیه به کنترل مواد استاندارد ثانویه برای سال 1395 (working standard)
انتشارات:
کتاب: الزامات رسمی معتبرسازی روش‌های آنالیز؛ مترجمین: سولماز غفاری، یوسف اخلاقی، عاطفه حکمت، ترانه گازری؛ انتشارات: جهاد دانشگاهی با نظارت عالیه سرکار خانم ادیب و سرکار خانم دکتر خیرالهی
خدمات قابل ارائه:
انجام تست‌‍‌های مختلف میکروبی شامل تعیین مقدار کمی اندوتوکسین به کمک کیت کروموژنیک، انجام تست استرلیتی و …، انجام تست های دستگاهی به کمک پتانسیومتر و پلاریمتر، آمینواسیدها آنالیزر، FTIR، کارل فیشر (KF)، جذب اتمی (Atomic Absorption)،ا HPLC مجهز به دتکتورهای PDA، RI، UV و فلورسانس، GC ، GM-MSو Dissolution
Qc1
All search results