واحد تولید داروهای نارکوتیک


واحد تولید داروهای نارکوتیک


واحد تولید داروهای نارکوتیک در سال 1386 فعالیت خود را در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو در راستای تبدیل دانش به ثروت آغاز کرد. این بخش که برای نخستین بار در کشور تاسیس شده است، دارای سالن تولید و اتاق تمیز بوده که مطابق با اصول GMP راه اندازی شده‌اند.

ماموریت و چشم انداز

ماموریت واحد نارکوتیک شرکت توفیق دارو، تولید ماده موثره داروهای ضد درد و کمک بیهوشی و بومی سازی فناوری آن‌ها است. بر این اساس این واحد همواره سعی داشته که با رعایت استانداردهای بین المللی و اصول GMP محصولاتی را باکیفیت ایده آل جهانی تولید کند تا بتواند مرزهای ورود به بازارهای رقابتی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در حوزه محصولات نارکوتیک به روی خود بگشاید. افزایش سبد محصولات دارویی تحت کنترل و صادرات محصولات نارکوتیک از دیگر چشم اندازهای آتی این واحد است.

 

Narcotic

دستاوردهای این بخش:

اخذ GMP سایت تولید داروهای تحت کنترل

خدمات قابل ارائه:

بی نیازی کشور به واردات این محصولات

ایجاد دانش فنی داروهای تحت کنترل

مشاوره در خصوص دانش فنی سنتز داروهای نارکوتیک

افزایش مقیاس (scale up) محصولات نارکوتیکی و تحت کنترل

All search results