واحد فناوری های نوین بیولوژیک


واحد فناوری های نوین بیولوژیک


در راستای خط مشی و اهداف کلان شرکت مبنی بر ورود به حوزه های نوین داروئی، واحد فناوری¬های نوین بیولوژیک با هدف توسعه و تجاری سازی پروژه های بیولوژیک و با تمرکز بر حوزه های نوین فناوریهای درمانی، در قالب گروههای تحقیقاتی بیولوژی مولکولی، نانوتکنولوژی، بیومواد و مهندسی بافت و سلول درمانی فعالیت می نماید.
1. گروه تحقیقاتی بیولوژی سلولی و مولکولی:
بومی سازی تولید داروهای فردی (Personalized medicines) با استفاده از فناوری داروهای هوشمند ( از جمله اولیگو نوکلئوتیدهای داروئی)، توسعه روش‌های نوین و بهینه تشخیص سرطان و طراحی داروهای ضدسرطان با تکنولوژی‌های نوظهور از جمله وظایف این گروه می باشد. گروه تحقیقاتی بیولوژی مولکولی که فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نموده است در تلاش است که با دانش، همت و پشتکار نیروهای متخصص خود مطابق با استاندارهای جهانی، مرزهای ورود به بازارهای رقابتی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در حوزه مطالعات سرطان به روی خود بگشاید.

biology

2. گروه تحقیقاتی نانو تکنولوژی:
گروه نانو تکنولوزی با هدف توسعه علوم و فناوری نانو در زمینه تولید فرآورده های نوین داروئی، در سال 1389شکل گرفت. در اولین گام، محققین این گروه توانستند توسعه فاز آزمایشگاهی نانولیپوزوم¬های حامل داروی الیگونوکلئوتیدی را با هدف دارو رسانی هوشمند به پایان رسانیده و گواهینامه نانو مقیاس آزمایشگاهی را جهت این محصول کسب نمایند. در حال حاضر گروه نانوتکنولوژی با دارا بودن پرسنل مجرب و تجهیزات پیشرفته ، طراحی و ساخت نانو داروهای بیولوزیک را با هدف دارو رسانی ترکیبات ضد سرطان، در دستور کار خود قرار داده است.
3. گروه تحقیقاتی بیومواد و مهندسی بافت:
گروه بیو مواد و مهندسی بافت با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی به منظور تولید محصول در حوزه بیو مواد مورد استفاده در پزشکی و دندانپزشکی و بافت¬های مهندسی شده از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر، با تشکیل کار گروه¬های تخصصی و فراهم آوردن امکانات لازم، اولین پروژه تحقیقاتی خود را در زمینه تولیدگرافتهای استخوانی سنتتیک را با موفقیت به پایان رسانیده و ضمن معرفی برند TODABONE، مراحل تولید آزمایشی این محصول را در دست انجام دارد. در ادامه، پروژه مهندسی بافت غضروف انسانی در دستور کار این گروه قرار دارد.

biology2

4. گروه تحقیقاتی سلول درمانی:
یکی از روشهای درمانی در حوزه پزشکی باز ساختی، سلول درمانی است. در این روش با استفاده از سلولهای خود بیمار و یا فرد اهدا کننده، فرآورده هایی داروئی بر پایه سلول تولید می شود.. در همین راستا و با هدف ورود به بازار این دسته از فرآورده ها، گروه تحقیقاتی سلول درمانی با هدف تولیدسلولهای فیبروبلاست اتولوگ انسانی جهت درمان چین و چروک و رفع عوارض ناشی از اسکار و سوختگی ، فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرده است.
5. سایت تولید فرآورده های نوین بیولوژیک:
به دنبال توسعه پروژه های فرآورده های بیولوژیک و لزوم انجام مطالعات پیش بالینی و بالینی فرآورده های مذکور، سایت تولید فرآورده های نوین بیولوژیک ، با رعایت الزامات مربوط به اتاقهای تمیز و با دارا بودن کلاسهای اختصاصی D تا A از اواخر سال 1393 به بهره برداری رسید. از آغاز فعالیت این سایت، فرآیند افزایش مقیاس نانو لیپوزومهای حاوی اولیگو نوکلئوتیدهای داروئی و ساخت بچ¬های پری کلینیکی و افزایش مقیاس محصول تودابن با موفقیت به انجام رسیده است.
6. اتاقهای تمیز کشت سلول:

اتاقهای تمیز کشت سلول در سال 1387 و با هدف انجام آزمونهای کشت سلولی و مطالعات پیش بالینی شکل گرفت. در حال حاضر و با توجه به توسعه و تجهیز فضاهای موجود، توسعه پروژه سلول درمانی در این مکان درحال انجام می باشد.

7. آزمایشگاه تحقیقات حیوانی:

آزمایشگاه تحقیقات حیوانی با هدف تکمیل مطالعات پیش بالینی و انجام آزمونهای حیوانی در خصوص فرآورده های تولیدی شرکت توفیق دارو در سال 1378 شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر و با توجه به امکانات مناسب موجود، این آزمایشگاه قادر است در سطح حیوانات کوچک آزمایشگاهی آزمونهای لازم را طراحی نموده، به انجام رساند.

biology3
All search results